chevronGroup 17 closecornereastPath Artboard full half heart-bg-bottomheart-bg-leftheart-bg-rightheart-bottomFill 1 Fill 7 Fill 4 hearthero-heart-leftimage_text Afbeelding + tekst image Afbeelding Group 6 meatballsGroup 13 menu-backgroundminusnotification-closeplusShape search-glass souththird westShape
Menu
Hartman airco installatie

Gebouw verduurzamen

Veel bedrijven willen investeren in verduurzaming, maar weten niet hoe. Het verduurzamen van bestaande utiliteitsbouw is een complex proces dat vaak maatwerk vereist. Wij van Hartman Installatie kunnen vastgoedeigenaren van A tot Z adviseren en begeleiden bij verduurzamingsprojecten.

Hartman Installatie heeft veel ervaring in het verduurzamen van zowel bedrijfspanden (utiliteitsbouw) als ook in het verduurzamen van woningen (algemene burgerlijke bouw/woningbouw). Het grote verschil tussen het verduurzamen van panden die een woonbestemming hebben ten opzichte van panden en gebouwen die geen woonbestemming hebben, is vaak de omvang en capaciteit van de verschillende technische installaties..

Wij geloven in een comfortabele en duurzame werk- en leefomgeving voor iedereen.

Bij Hartman zijn we gespecialiseerd in:
check
Verduurzamen bedrijfspanden
check
Verduurzamen woningen
check
Duurzame installaties

Verduurzaming bestaande utiliteitsbouw

Het verduurzamen van bestaande utiliteitsbouw is een complex proces dat vaak maatwerk vereist. Het is daarom belangrijk een goed plan te maken en samen te werken met de juiste experts om de meest geschikte verduurzamingsmaatregelen te bepalen voor het specifieke gebouw. Het verduurzamen van bestaande utiliteitsbouw kan op verschillende manieren worden aangepakt, afhankelijk van de specifieke situatie en omstandigheden van het gebouw. Hieronder enkele voorbeelden van maatregelen die genomen kunnen worden en waarin Hartman Installatie onder andere gespecialiseerd is:

  • Energie-efficiëntie
    Bij het toepassen van energie-efficiëntie wordt er minder energie verbruikt met hetzelfde resultaat. Door het installeren van energiezuinige verlichting, energiezuinige verwarming, ventilatie of airconditioning kan het energieverbruik van het gebouw aanzienlijk worden verminderd.
  • Hernieuwbare energie
    Hernieuwbare energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen. Hernieuwbare energie is afkomstig uit zonnepanelen, windturbines of geothermische systemen. Het draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

Investeren = besparen

Investeringen in verduurzaming brengen op korte termijn kosten met zich mee, maar op de lange termijn kan het besparingen opleveren. Onderstaand enkele voorbeelden van de mogelijke besparingen die kunnen worden behaald:

Energiebesparing

Door het nemen van duurzame maatregelen, zoals het gebruik van energiezuinige verlichting en apparatuur, kan het energieverbruik van een gebouw
worden verminderd. Dit leidt tot lagere energiekosten.

Onderhoudskosten

Duurzame materialen en technologieën hebben in veel gevallen
een langere levensduur en vereisen minder onderhoud dan traditionele materialen en
technologieën. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten op de lange termijn lager
komen te liggen.

Waarde van het gebouw

Een duurzaam gebouw wordt steeds meer gewaardeerd door
investeerders en huurders, dit kan vervolgens leiden tot hogere huurinkomsten en een hogere verkoopwaarde.

Bedrijfsimago

Bedrijven die investeren in verduurzaming kunnen hun imago
verbeteren door te laten zien dat ze zich inzetten voor duurzaamheid en het milieu.
Dit kan leiden tot een betere reputatie en meer klanten en investeerders.

De besparingen die kunnen worden behaald, zijn afhankelijk van de specifieke situatie en omstandigheden van het gebouw. Het is daarom belangrijk om een goed plan te maken om de meest geschikte maatregelen te bepalen voor het specifieke gebouw. Op die manier kunnen de kosten en baten van verduurzaming in kaart worden gebracht en kan er een weloverwogen beslissing worden genomen.

De wereld waar installatietechniek en verduurzaming samenkomen

De wereld van installatietechniek en verduurzaming komen steeds meer samen. Installatietechniek is de techniek die nodig is om een gebouw te voorzien van de benodigde installaties, zoals verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en sanitair. Verduurzaming gaat over het verminderen van de ecologische voetafdruk van een gebouw door het energieverbruik te verminderen, het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten en de CO2-uitstoot te verminderen. In de wereld van installatietechniek en verduurzaming komen verschillende ontwikkelingen samen, zoals:

  1. Energiezuinige installaties: Er worden steeds meer energiezuinige installaties ontwikkeld die bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen, zonnepanelen en energiezuinige verlichting.
  2. Slimme gebouwautomatisering: Door het gebruik van slimme gebouwautomatisering kunnen installaties efficiënter worden gebruikt en kan het energieverbruik worden verminderd. Zo kunnen bijvoorbeeld de verwarming en verlichting automatisch worden aangepast op basis van de bezetting van het gebouw.
  3. Circulaire installaties: Er wordt steeds meer aandacht besteed aan circulaire installaties, waarbij materialen en onderdelen worden hergebruikt om de levensduur van de installaties te verlengen.
  4. Wet- en regelgeving: Wet- en regelgeving worden steeds strenger op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik. Hierdoor worden installateurs en ontwikkelaars gestimuleerd om meer duurzame oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Door de toenemende aandacht voor verduurzaming wordt er steeds meer samengewerkt tussen installateurs, ontwikkelaars, architecten en andere partijen in de bouwsector om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Dit leidt tot innovatieve oplossingen en een steeds duurzamere gebouwde omgeving.
Hartman installatie

Recht.
Uit ons hart.

We installeren professioneel en deskundig met kennis van de nieuwste en meest duurzame installatietechnieken en zorgen voor een installatie waar je u tegen zegt. Duurzaamheid komt bij ons recht uit het hart. Bij Hartman helpen we graag bij het opstellen van een totaaladvies voor de verduurzaming van jouw bedrijfspand.

Hart voor de zaak

We zijn trots op onze klanten. Vanuit de klantvraag bieden wij passende oplossingen en denken mee. We zijn expert op het gebied van duurzame installaties en hebben veel ervaring in de bouw en verduurzaming van vooral middelgrote en grotere objecten. Denk hierbij aan gebouwen vanaf 2000m2. Daarnaast werken wij bij grotere renovatie- en verduurzamingsprojecten vaak als onderdeel, vaak onder een aannemer of projectbegeleider en zijn wij verantwoordelijk voor de technische installaties. We vinden dat niemand anders beter zijn ervaring met Hartman Installatie kan delen dan onze klanten zelf:

west
east

Benieuwd wat we voor jou kunnen doen? Neem contact op met Hartman.